Specialisatiejaar veiligheidsberoepen

Lessentabel

Aantal uren

Levensbeschouwing

2

Project Algemene Vakken (PAV)

6

Engels

2

Sport

6

Recht

3

Veiligheidstechnieken cultuur

3

Veiligheidstechnieken communicatie

3

Externe lessen

4

EHBO

1

Werkplekleren

4

Doel van de opleiding: directe tewerkstelling

Heb je dit zevende jaar BSO succesvol beëindigd, ontvang je:

  • een diploma van het secundair onderwijs
  • een algemeen bekwaamheidsattest bewaking
  • een attest voetbalsteward
  • een attest gemeenschapswacht
  • een attest van gemachtigd opzichter
  • een attest bedrijfseerstehulpverlener
  • VCA-attest (VeiligheidsCertificaat Aannemers)

 

Dit diploma en de attesten garanderen je een directe tewerkstelling:

  • in de private veiligheidssector als bewakingsagent
  • in de publieke niet-politionele veiligheidssector, onder andere als gemeenschapswacht