Economie - wiskunde

Lessentabel Aantal uren
Levensbeschouwing 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 6
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Economie 4
Aanvullende lessentabel Economie - Wiskunde optie wiskunde
Wiskunde 2
Aanvullende lessentabel Economie - Wiskunde optie seminarie
Seminarie 2
  Onder voorbehoud