Handel

Lessentabel Aantal uren 5 handel Aantal uren 6 handel
Levensbeschouwing 2 2
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Duits 2 2
Wiskunde 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Handelscorrespondentie Nederlands 2 2
Handelscorrespondentie Frans 1 1
Handelscorrespondentie Engels 1 1
Economie - 1
Recht/Toegepaste economie - 2
Dactylografie/Toegepaste informatica 2 2
Toegepaste informatica 2 -
Bedrijfshuishoudkunde 8 -
Internationale handel/Logistiek - 3
Bedrijfsbeheer - 4
Stage 2 x 2 weken 1 X 4 weken