Kantoor

Vaknaam

Aantal uren 5 kantoor

Aantal uren 6 kantoor

Levensbeschouwing

2

2

Project Algemene Vakken (PAV)

5

5

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands/verbale expressie

2

-

Frans

2

3

Engels

2

3

Toegepaste economie/Boekhouding

4

-

Toegepaste Informatica/Dactylografie

5

1

Toegepaste economie/Kantoortechnieken

4

4

Toegepaste economie/Recht

2

-

Franse correspondentie

1

-

Toegepaste informatica

1

1

Stage

3

12

Inhoud van de vakken

Toegepaste economie/Boekhouding

De basiskennis van boekhouden fris je grondig op, zodat praktische oefeningen aan de hand van een boekhoudpakket vlot kunnen verlopen.
Heb je geen of weinig voorkennis van boekhouden, zul je extra inspanningen moeten leveren om de achterstand in te halen.

Toegepaste economie/Recht

Belangrijke aspecten van handelsrecht, burgerlijk recht, sociale en fiscale wetgeving neem je onder de loep en licht je toe met praktische voorbeelden. Je besteedt extra aandacht aan de wettelijke voorschriften en vereisten die van toepassing zijn bij het zelf starten en uitbaten van een onderneming.

Toegepaste economie/Kantoortechnieken

Je brengt de administratie van een bedrijf in een 'virtueel kantoor' in de praktijk. Eerst richt je een virtueel bedrijf op, dat bepaalde producten koopt en verkoopt. Je zoekt een gepaste naam en vervult alle formaliteiten om het bedrijf te starten. Je maakt een catalogus en ontwerpt de nodige documenten. Dan beginnen de eigenlijke handelsactiviteiten.

Alle afdelingen van de administratie in het bedrijf worden eerst met alle leerlingen samen doorlopen:

 • receptie
 • aankoopdienst
 • verkoopdienst
 • voorraadbeheer
 • facturatie
 • boekhouding

Je stelt de interactie tussen deze afdelingen vast en leert zo samenwerken en zelf verantwoordelijkheid nemen. Ook de stageactiviteiten zijn belangrijk. Elke leerling houdt een stagemap bij met alle activiteiten en legt in een stagewerk de informatie over het stagebedrijf vast.

Toegepaste informatica/Dactylografie

Komen aan bod:

 • gevorderde technieken in tekstverwerking: tienvingerblind typen is een pluspunt
 • schikking van teksten of brieven volgens de binnormen
 • rekenblad Excel
 • databank Access
 • internet
 • multimedia

Ook maak je kennis met andere toepassingen van de informatica binnen de kantoorwereld.

Stage

In het vijfde jaar loop je een halve dag stage op een door de school toegewezen stageplaats. Dit betekent een eerste kennismaking met kantoorwerk in de realiteit.

In het zesde jaar kies je twee stageplaatsen uit de lijst van beschikbare stageplaatsen. Eén stageplaats mag je ook zelf aanbrengen. De stage loopt over anderhalve dag per week. Het takenpakket is nu wel uitgebreider dan in het eerste jaar.

Toekomstmogelijkheden

Met het 'getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO' kun je onmiddellijk als jongste bediende aan de slag. Met een attest bedrijfsbeheer kun je ook starten als jonge zelfstandige.