OKAN

Wat mag je verwachten?

Een lesweek in de OKAN-klas bestaat uit 28 uur waarin een taalbad Nederlands wordt aangeboden om de leerlingen zo snel mogelijk te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het best bij hen aansluit. Door ons uitgebreid aanbod aan studierichtingen kunnen leerlingen op een zeer laagdrempelige manier kennis maken met de vakken in verschillende richtingen.

Naast het leren van de taal, worden ook andere vakken aangeboden om de brede ontwikkeling te stimuleren. ICT-vaardigheden zijn tegenwoordig essentieel in de samenleving.  Daarom wordt ook hier aandacht aan besteed. Creatie en kunst dragen bij aan de creatieve en expressieve vaardigheden van de leerlingen. Lichamelijke opvoeding bevordert de gezondheid en motorische vaardigheden. Interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) helpen de leerlingen om verschillende culturen te begrijpen en respecteren. Al deze vakken en competenties worden aangeboden met als overkoepelend doel het zich eigen maken van de Nederlandse taal.

Inschrijven

Kom je uit Antwerpen of uit een van de districten? Informeer dan bij Atlas Antwerpen over de mogelijkheid om in te schrijven in onze OKAN-klas. Via deze link vind je meer informatie. Kom je van buiten Antwerpen? Dan kan je voor je inschrijving contact opnemen met de coördinator van onze OKAN-klassen Katty Schotsmans: katty.schotsmans@provincieantwerpen.be | +32 (0)3 286 41 61

 

OKAN