Over onze school

Een school waar iedereen welkom is!

In onze school kun je terecht voor zowel algemeen secundair onderwijs (ASO), technisch secundair (TSO) en beroepsonderwijs (BSO), alsook secundair kunstonderwijs (KSO). Aan al deze onderwijsvormen besteden we veel aandacht.

Wij wensen dat alle leerlingen zich thuis voelen in een voor hun geschikte opleiding. Wat de gelijkenissen en wat de verschillen zijn met andere scholen maken we je duidelijk in onze schoolvisie.

Ons schoolteam heeft het beste met je voor.