Duurzaamheid

Milieubeleidsverklaring
Milieubeleidsverklaring

 

De zorg voor het leefmilieu is voor de provincie Antwerpen één van de kernwaarden, niet in het minst omdat de provincie Antwerpen hierin een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen heeft.

De krachtlijnen van avAnt Provinciaal Onderwijs om dit te bereiken zijn:

• naleven van de relevante milieuwetgeving en andere milieueisen; 

• realiseren van een ambitieus klimaatbeleid en integreren van klimaatadaptatie in de eigen organisatie; 

• bevorderen van biodiversiteit in de eigen domeinen; 

• voeren van een duurzaam aankoopbeleid, met aandacht voor circulariteit; 

• bevorderen van het milieubewust handelen van alle leerlingen, medewerkers en contractors.

 

avAnt Provinciaal Onderwijs verbindt zich ertoe het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 continu te verbeteren via de vertaling van bovenvermelde krachtlijnen in meetbare milieudoelstellingen en beheersmaatregelen en zo haar milieuprestaties voortdurend te verbeteren.

Je vindt de volledige milieubeleidsverklaring op deze link