Duurzaamheid

Milieubeleid

De zorg voor het leefmilieu is voor de provincie Antwerpen één van de kernwaarden, niet in het minst omdat de provincie Antwerpen hierin een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen heeft.

Om dit te bereiken verbindt avAnt Provinciaal Onderwijs zich ertoe om:

  1. de relevante milieuwetgeving en andere milieueisen na te leven;
  2. rationeel om te gaan met water, energie en grondstoffen zoals papier;
  3. afvalstoffen te voorkomen, correct te sorteren en op wettelijke wijze af te voeren en te laten verwerken;
  4. lucht- en waterverontreiniging te voorkomen;
  5. maatregelen te nemen om milieu-incidenten en noodsituaties te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken;
  6. milieu- en sociale criteria in het aankoopbeleid op te nemen;
  7. milieubewust handelen van alle medewerkers en contractors te bevorderen via sensibilisering, opleiding en documentatie;
  8. milieu-informatie op een open en constructieve manier te verstrekken aan de burgers, gemeentebesturen en andere belanghebbenden.

Omdat we dit heel ernstig nemen, bouwen we dit verder uit via een volwaardig milieumanagementsysteem, opgebouwd volgens de ISO 14001-norm.

ISO_MILIEUBELEIDSVERKLARING_2017_A2-POSTER.indd