Duurzaamheid

Milieubeleidsverklaring
Milieubeleidsverklaring

 

De zorg voor het leefmilieu is voor de provincie Antwerpen één van de kernwaarden, niet in het minst omdat de provincie Antwerpen hierin een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen heeft.

De krachtlijnen van avAnt Provinciaal Onderwijs om dit te bereiken zijn:

• naleven van de relevante milieuwetgeving en andere milieueisen; 

• realiseren van een ambitieus klimaatbeleid en integreren van klimaatadaptatie in de eigen organisatie; 

• bevorderen van biodiversiteit in de eigen domeinen; 

• voeren van een duurzaam aankoopbeleid, met aandacht voor circulariteit; 

• bevorderen van het milieubewust handelen van alle leerlingen, medewerkers en contractors.

 

avAnt Provinciaal Onderwijs verbindt zich ertoe het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 continu te verbeteren via de vertaling van bovenvermelde krachtlijnen in meetbare milieudoelstellingen en beheersmaatregelen en zo haar milieuprestaties voortdurend te verbeteren.

Je vindt de volledige milieubeleidsverklaring op deze link

Duurzame initiatieven van avAnt

  • Duurzaamheid is een van de waarden van onze school.
  • We maken gebruik van zonnepanelen en letten we op ons energieverbruik. 
  • We sorteren ons afval zo goed mogelijk en hebben op elke campus sorteereilandjes staan.
  • We nemen het thema duurzaamheid en klimaat mee op in de lessen.
  • We streven naar 100% duurzame aankopen.
  • Op elke campus zijn er een aantal fietsen ter beschikking voor dichtsbijzijnde schooluitstappen.
  • We voorzien oplaadpunten voor personeel dat met de elektrische fiets naar school komt. 
  • We investeren in energiezuinige ingrepen bij de renovatie van ons patrimonium.
  • Onze bedrijfswagen is 100% elektrisch.

Heb je zelf nog suggesties voor duurzame initiatieven? Laat het ons weten.

Duurzaamheid op school