Schoolvisie

We zijn fier op onze leerlingen en medewerkers. We ontdekken, stimuleren en waarderen jouw talenten door innovatief en zorgzaam onderwijs. We denken en handelen toekomstgericht en begeleiden je via een gepersonaliseerd traject.

We zijn een dynamische school en bouwen samen met jou en je ouders aan een fantastisch leer- en leefklimaat. Onze studierichtingen staan midden in de Antwerpse realiteit en bereiden je voor op sociaal-economische uitdagingen in onze provincie.

Via werkplekleren, projecten in binnen- en buitenland en intensieve samenwerking met bedrijven, hogescholen en universiteiten werken we samen aan jouw toekomst. Ons schoolbestuur, het provinciebestuur van Antwerpen, staat borg voor een hedendaagse infrastructuur en moderne leermiddelen.