Praktisch

Schoolreglement

Met dit schoolreglement ga je akkoord wanneer je inschrijft. Je maakt dus een afspraak met de school om je volgens deze regels te gedragen. Het reglement van het instituut en van de middenschool kan je hieronder downloaden.

Wegwijzer

Een nieuwe school betekent een aantal nieuwe afspraken en leefregels. Om je daar zo vlug mogelijk wegwijs in te maken, bieden we je deze "wegwijzer" aan.

Schooluniform

Onze school kiest voor een verplicht uniform. Elk kledingstuk is voorzien met het symbool van de school. 

Je kan het uniform rechtstreeks bestellen via:

Momenteel kan je het uniform rechtstreeks aankopen zonder bestelling. We raden wel aan om de aankoop zo snel mogelijk af te ronden zodat je zoon of dochter tijdig over het nieuwe uniform beschikt.

Geen uniformbroek/rok meer

Vanaf schooljaar 2023-2024 zit er geen uniformbroek en geen uniformrok meer bij het verplichte uniform van avAnt. Een gewone zwarte broek, bermuda of rok volstaat om onder het uniform te dragen. De pictogrammen onderaan deze pagina geven aan welke kleding wel en welke kleding niet is toegestaan.

Verzekeringen

Voor schoolongevallen, ook tijdens stages en schooluitstappen, zowel in de schoolgebouwen als op weg van huis naar school en omgekeerd, ben je verzekerd door de schoolpolis. De verzekering komt tussen voor alle lichamelijke schade, veroorzaakt door een ongeval. Stoffelijke schade komt ten laste van de familiale polis van de ouders.

UNIFORM broeken
UNIFORM jassen
UNIFORM schoenen