STEM-wetenschappen

Profiel van de leerling

Leerlingen die kiezen voor een studierichting binnen het domein STEM-wetenschappen zijn leerlingen die:

  • graag experimenten doen binnen een labo en geboeid zijn door proefondervindelijk onderzoek,
  • een grote interesse hebben in wetenschappelijke vakken als chemie, biologie en fysica ,
  • een sterke wiskunde aanleg hebben vooral voor de richtingen in de doorstroomfinaliteit,
  • graag problemen onderzoeken en op zoek willen gaan naar creatieve oplossingen.