7e Naamloos - Schakeljaar hoger onderwijs

Algemeen zevende jaar – voorbereiding op hoger onderwijs.

Wie slaagt in het zesde of zevende leerjaar BSO en daarna zijn kans op slagen wil verhogen in het hoger onderwijs, kan terecht in deze richting. De praktische, concrete aanpak in het BSO wordt hier omgezet in een meer theoretisch en abstracte benadering, nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen. Je wordt geacht in dit schakeljaar het niveau van de TSO-eindtermen te behalen voor o.a. talen, wiskunde en wetenschappen.

Dit houdt in dat je uitgedaagd wordt om je leerproces zelfstandig in handen te nemen. Zo zal je via het vak project/seminarie een sterke basis krijgen voor je onderzoekscompetenties en werk je een jaar lang aan je persoonlijk onderzoek.

Als je slaagt in dit leerjaar krijg je een diploma secundair onderwijs dat toegang biedt tot het hoger onderwijs op bachelorniveau.

Meer weten? Bekijk onderstaande presentatie om een beeld te krijgen over de inhoud en de praktische organisatie van de lessentabel:

Lessentabel

Aantal uren

Nederlands

5

Frans

3

Engels

3

Wiskunde

5

Natuurwetenschappen

4

Lichamelijke opvoeding

2

Levensbeschouwing

2

Business & Finance

2

Mediawijsheid

2

Mens en samenleving

4

Project/seminarie

2

Totaal 34