7e Naamloos - Schakeljaar hoger onderwijs

Algemeen zevende jaar – voorbereiding op hoger onderwijs.

Wie slaagt in het zesde of zevende leerjaar BSO en daarna zijn kans op slagen wil verhogen in het hoger onderwijs, kan terecht in deze richting. De praktische, concrete aanpak in het BSO wordt hier omgezet in een meer theoretisch en abstracte benadering, nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen. De student wordt geacht in dit schakeljaar het niveau van de TSO-eindtermen te behalen voor o.a. talen, wiskunde en wetenschappen. Dit zal zeker een pluspunt zijn voor de mentale vorming.

Wie slaagt in dit leerjaar krijgt een diploma secundair onderwijs dat toegang biedt tot het hoger onderwijs op bachelorniveau.

Lessentabel

Aantal uren

Nederlands

5

Frans

3

Engels

3

Wiskunde

5

Natuurwetenschappen

4

Lichamelijke opvoeding

2

Levensbeschouwing

2

Business & Finance

2

Mediawijsheid

2

Mens en samenleving

4

Project/seminarie

2

Totaal 34