Defensie en veiligheid

Leerlingen klimmen over een muur
Lessentabel Aantal lestijden
  5de jaar 6de jaar
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 2 2
Aardrijkskunde - Natuurwetenschappen 1 1
Geschiedenis 1 1
Biologie 1 1
Levensbeschouwing 2 2
Veiligheidstechnieken extern 4 5
Veiligheidstechnieken intern 2 2
Recht en deontologie 2 2
Lichamelijke opvoeding en sport 6 6
Filosofie en gedragswetenschappen 2 2
EHBO 1 -
Totaal 32 32

Doel van de opleiding:

Heb je deze 3e graad succesvol beëindigd, ontvang je:

  • Diploma secundair onderwijs
  • Algemeen Attest bewaking
  • Modulecertificaat voor de afgelegde modules (vrijstelling mogelijk tijdens de opleiding tot brandweerman/vrouw)
  • Vrijstelling tot fysieke proeven van het Federaal geschiktheidsattest

Deze derde graad bereidt je voor op:

  • Een job bij defensie met een verkorte opleiding tot soldaat/matroos
  • Een job bij de politie met extra informatie en hulp bij de politieproeven
  • Een job bij de brandweer
  • Een job als penitentiair bewakingsagent, met een aparte instroom voor de toegangsexamens.
  • Een job bij de noodcentrales 112
  • Hoger onderwijs