Kinderbegeleider

Lessentabel

Aantal uren

Levensbeschouwing

2

Project Algemene Vakken (PAV)

6

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Integrale zorg

2

Pedagogisch handelen

2

Stage

20u/week