Tweede leerjaar handel

Tot en met schooljaar 2019-2020

Lessentabel

Aantal uren

Levensbeschouwing

2

Nederlands

4

Frans

4

Engels

3

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

1

Muzikale opvoeding

1

Techniek

2

Lichamelijke opvoeding

2

Handel

5

Expressie

1