Se-N-Se Integrale veiligheid

Als je een reële belangstelling hebt voor een job bij de politie, de brandweer of in de private veiligheidssector dan is dit een geschikte richting. Wij verwachten van jou voldoende maturiteit en evenwichtigheid en ook sportief en/of sociaal engagement. Je maakt uitvoerig kennis met de tewerkstellingsmogelijkheden bij de politie en wat er van jou verwacht wordt op gebied van kennis, vaardigheden en attitudes. Je zult ook:

 • een opleiding als voetbalsteward volgen;
 • een uitgebreide EHBO-cursus krijgen;
 • kennismaken met veiligheidsgerelateerde sectoren zoals de strafinrichting, de civiele bescherming, defensie.

Algemene vorming

Aantal uren

Nederlands

3

Frans

2

Engels

2

Specifieke vorming Aantal uren

EHBO

1

LO conditie en kracht

2

LO sportbeoefening en ploegsport

2

LO zwemmen

2

Recht

2

Veiligheidstechnieken

6

Veiligheidstechnieken praktijk 4
Werkplekleren 4
Totaal 30

Doel van de opleiding

 

Heb je dit zevende jaar TSO succesvol beëindigd, ontvang je:

 • brandweerattesten: levensreddende handelingen, brandwacht, klimbrevet
 • een algemeen attest bewakingsagent dat je de mogelijkheid biedt onmiddellijk in de private veiligheidssector tewerkgesteld te worden
 • een attest voetbalsteward
 • een attest van levensreddend handelen

Voorbereiding

Dit zevende jaar TSO bereidt je voor op:

 • de politieschool. De studie omvat diverse beroepsgerichte en voor jou meestal nieuwe vakken, die ook aan bod komen in de basisopleiding tot inspecteur van de politie. Deze kennis en ervaring geeft je een kans om de opleiding tot inspecteur van de politie aan de politieschool succesvol te doorlopen.
 • tewerkstelling bij de brandweer
 • tewerkstelling in de private veiligheidssector als bewakingsagent
 • tewerkstelling in de publieke niet-politionele veiligheidssector, bijvoorbeeld als penitentiair beambte of bij defensie
 • bepaalde studierichtingen uit het Hoger Onderwijs, zoals een bachelor in de maatschappelijke veiligheid of het sociaal werk