Se-N-Se Integrale veiligheid

Lessentabel

Aantal uren

Nederlands

3

Frans

2

Engels

2

Recht

2

Veiligheidstechnieken (communicatie/cultuur)

6

EHBO

1

LO conditie en kracht

2

LO sportbeoefening en ploegsport

2

LO zwemmen

2

Veiligheidstechnieken praktijk 4
Werkplekleren 4

Doel van de opleiding

 

Heb je dit zevende jaar TSO succesvol beëindigd, ontvang je:

 • een attest dat je vrijstelling geeft voor de cognitieve proef van de politieschool. Gedurende het schooljaar heb je de mogelijkheid om de toelatingsproeven voor politie af te leggen. Voor de proef voor de selectiecommissie bestaat er een eventuele mogelijkheid tot herkansing. Indien je geslaagd bent voor een toelatingsproef, verwerf je een vrijstelling die twee jaar geldig blijft.
 • brandweerattesten: levensreddende handelingen, brandwacht, klimbrevet
 • VCA-attest (VeiligheidsCertificaat Aannemers)
 • een algemeen attest bewakingsagent dat je de mogelijkheid biedt onmiddellijk in de private veiligheidssector tewerkgesteld te worden
 • een attest voetbalsteward
 • een attest bedrijfseerstehulpverlener

 

Voorbereiding

Dit zevende jaar TSO bereidt je voor op:

 • de politieschool. De studie omvat diverse beroepsgerichte en voor jou meestal nieuwe vakken, die ook aan bod komen in de basisopleiding tot inspecteur van de politie. Deze kennis en ervaring geeft je een kans om de opleiding tot inspecteur van de politie aan de politieschool succesvol te doorlopen.
 • tewerkstelling bij de brandweer
 • tewerkstelling in de private veiligheidssector als bewakingsagent
 • tewerkstelling in de publieke niet-politionele veiligheidssector, bijvoorbeeld als penitentiair beambte of bij defensie
 • bepaalde studierichtingen uit het Hoger Onderwijs, zoals een bachelor in de maatschappelijke veiligheid of het sociaal werk