Gembo en avAnt creëren unieke leer- en sportkansen met basketbalacademie

publish date
13.02.2020

Provinciale school avAnt en basketbalclub Gembo gaan samenwerken

Bastketbalacademie op avAnt
Copyright: provincie Antwerpen

Basketbalclub Gembo start een basketbalacademie op in samenwerking met avAnt Provinciaal Onderwijs. De academie steunt op vier grote pijlers. Naast huiswerkbegeleiding, medische begeleiding en begeleiding inzake voeding, vormt de samenwerking met avAnt een vierde en belangrijke pijler. Binnen de studierichting sportwetenschappen krijgen de jongeren algemene vakken onderricht, aangevuld met een stevig sportpakket. Vandaag werd het project voorgesteld door Dennis Yoroz en Michel Albertijn van basketbalclub Gembo en gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens. Basketballegende Willy Steveniers zet als peter mee zijn schouders onder dit project. 

Gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens: “We kijken uit naar deze unieke samenwerking waarmee we een brug kunnen slaan naar een Antwerpse topsportclub. Een club waar men het beste uit hun pupillen wil halen omdat ze geloven in hen en daarbij de lat hoog leggen. Ons onderwijs wordt getypeerd door eenzelfde soort ambitie. We willen onze leerlingen versterken en zijn ervan overtuigd dat dat we vanuit deze gedeelde intentie een goed project kunnen uitrollen.” 

Topsportclub Gembo toont zich met de oprichting van de Antwerpse basketbalacademie bijzonder ambitieus maar wil sociaal en laagdrempelig blijven. “Basketbal heeft voor mij als jongere een bepalende rol gespeeld. Ik putte er motivatie uit om ook op andere vlakken mezelf kansen te geven en te ontwikkelen. Deze kansen willen we met de basketbalacademie ook voor onze Antwerpse jongeren creëren. Daarom zetten we niet aleen in op een goede basketbalopleiding, maar ook op algemeen welzijn en een brede, algemene scholing,” verduidelijkt coördinator Dennis Yoroz. Gembo heeft momenteel X- aantal jeugdspelers.

Professionele samenwerking met avAnt Provinciaal Onderwijs

Gembo uitte haar uitgesproken voorkeur voor avAnt Provinciaal Onderwijs als partner in dit project. Michel Albertijn van Gembo: “Topsport en de waarde van goede scholing en de begeleiding gaan in onze basketbalacademie hand in hand. We creëren een verhaal dat kinderen toelaat om voor topsport te kiezen, maar dat hen ook voldoende sterkt om, indien professioneel te basketballen niet lukt, klaar te zijn voor een hogeschool- of universitaire opleiding.”

In de studierichting ASO sportwetenschappen bestaat het pakket sport uit atletiek, zwemmen, ritmiek, toestelturnen, balsporten en omnisport. De leerlingen van de basketbalacademie zullen een deel van hun leerplandoelstellingen voor balsporten bereiken binnen hun basketbaltrainingen. Naast basketbal in de schooluren op dinsdagmorgen, voorziet Gembo ook een aangepast trainingsschema. Naast twee ochtendtrainingen en drie avondtrainingen, is er op woensdagnamiddag een blok inzake shooting, kracht en fundamentals.  

“Vanuit het provinciaal onderwijs zijn we echt onder de indruk van hoe Gembo in haar leden wil investeren en het traject dat men daartoe opgezet heeft. We zien het als een meerwaarde om voor onze school om hier deel van te worden. Gembo engageert zich bovendien om de leer-en leefhouding van de studenten uit haar academie consequent op te volgen in overleg met de school. In het contract met de jeugdspeler zal Gembo vragen een voorbeeldfunctie te vervullen op school. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen”, besluit gedeputeerde Luk Lemmens. 

Willy Steveniers is peter van basketacademie

Voormalig basketbalspeler Willy Steveniers wordt in de media beschouwd als de beste Belgische speler van de 20e eeuw en staat bekend als “de Keizer’ van het Belgisch basket. Het is dan ook een hele eer, dat de ondertussen 82-jarige Steveniers het peterschap opneemt van dit project.  “Na mijn carrière bleef ik trainer en mentor.  Een goede opleiding naast het topsport is heel belangrijk zowel voor de spelers die uiteindelijk professioneel basketballer worden als voor de spelers die alsnog moeten kiezen voor een ander beroep.”