NIEUW! 3 ASO met flexibel leertraject

publish date
23.05.2019

Op campussen Rivierenhof en Brialmontlei stippelen onze leerlingen hun eigen leerweg uit tijdens de “flexuren”. Hier wordt er ingezet op remediëring en differentiatie. Wie meer uitdaging nodig heeft, kan zich verdiepen. Samen met de leerkracht-coach verwerven leerlingen de juiste competenties op hun eigen tempo, in de gekozen richting.

De leerling wordt gestimuleerd om zelf de regie op te nemen, om zelf keuzes te maken. Hiervoor werken we klas- en vakdoorbrekend. Binnen deze flexuren kunnen ze individueel hun tempo, de planning en de aanpak bepalen. De school voorziet moderne technologie om dit zelfsturend leren te ondersteunen.

Vind je het fijn zelf te mogen kiezen, op onderzoek te gaan en te ontdekken? Dan is 3 ASO op avAnt beslist iets voor jou!